CMS demo

Airconditioning

In de afgelopen jaren zijn de zomerse temperaturen extremer geworden, korte zomers met hoge temperaturen.

Ook is gebleken dat door intensieve isolering en warmte uitstotende apparatuur, zoals computers, printers en verlichting, de temperatuur in gebouwen enorm is toegenomen.

Hierdoor is een grote behoefte ontstaan aan klimaatbeheersing in uw bedrijf, winkel of woning.

Wij kunnen voor u berekenen welke airconditioning en/of warmteterugwinning voor u het meest geschikt is.

Wij leveren u het totaalpakket voor een direct te gebruiken installatie.